Tomik poezji

Z radością spieszę z informacją że z dniem 16.06.2016r do sprzedaży trafił mój III, najnowszy tomik poezji, pod tytułem „Odnaleźć światło w ciemności” zawierający wiersze z lat 2015 – 2014, oraz utwory zebrane, nie publikowane we wcześniejszych tomikach z lat 2013 – 2003. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z jego zawartością, myślami jakie zostały zawarte w jego tytule i przesłaniu, przede wszystkim jednak zapraszam do jego zakupu, gdyż wraz z dwoma wcześniejszymi stanowi oon zapis mojej drogi przez życie, w latach 2003 – 2015…
 w skrócie o tomikach… 
„Odnaleźć światło w ciemności”
„Odnaleźć światło w ciemności” – trzeci autorski tomik poezji, tym razem stanowiący połączenie rozpoczętej w dwóch poprzednich tradycji wydawania utworów z kolejnych następujących po sobie lat z zaproszeniem do podróży w przeszłość, do zapoznania się z wierszami zebranymi, niepublikowanymi we wcześniejszych tomikach. Tomik otwierają wiersze z roku 2015, prowadząc następnie do 2014 roku, są więc kontynuacją historii opowiadanej przez tomik I i II, druga natomiast część tomiku prezentuje wybrane wiersze z lat 2003 – 2013.

Tomik ten ma o wiele bardziej zróżnicowaną tematykę od swych poprzedników, co jest bezpośrednim odbiciem emocji i myśli, które są pokłosiem niespokojnych, często tragicznych wydarzeń na świecie w ostatnich latach, ale też i zmian, jakie zachodzą w naszym kraju. Przede wszystkim jednak tomik, jak wcześniejsze, jest zapisem mojej własnej walki…
„Poza krawędzią”
„Poza krawędzią”- drugi autorski tomik poezji, tym razem zawierający utwory zebrane z lat 2009 – 2013 o zróżnicowanej tematyce, poruszające się zarówno w kręgu spraw codziennych, marzeń, snów, rozważań nad przemijalnością i dylematami moralnymi, etycznymi, oraz oczywiście tak drogich mi gór. Niniejszy tomik nie bez powodu wiąże się blisko z pierwszym debiutanckim tomikiem. Tomik pierwszy prowadził nas przez lata 2003–2008, czyli okres bezpośrednio poprzedzający drastyczną zmianę mojego losu, która zapoczątkowana została w roku 2005, gdy to w wyniku wypadku uszkodziłem kręgosłup.

Rokiem przełomowym, kiedy utajony dotychczas wróg w pełni, z całą siłą ujawnił swoje oblicze i został zidentyfikowany – był rok 2009. Właśnie wówczas rozpocząłem zupełnie nową, o wiele bardziej dramatyczną walkę z boreliozą, która szybko zawładnęła moim ciałem, całkowicie odmieniając moje życie i właśnie od tych trudnych lat zaczyna się zbiór wierszy zamieszczonych w tomiku „Poza krawędzią”.

Również dlatego zauważyć można powiązanie znaczeniowe tytułów tomików. „Na krawędzi” – czyli tuż przed rozpoczęciem nowego dramatycznego etapu mojego życia, początek walki, poszukiwania nowej drogi, następnie „Poza krawędzią” – czas, gdy wkroczyłem w otchłań ciężkiej, trwającej po dziś dzień walki z chorobą. Walki prowadzonej na kilku frontach równocześnie…
„Na krawędzi”
„Na krawędzi” -mój pierwszy autorski tomik poezji wydany w styczniu 2013 roku.Zebrane w nim wiersze pochodzą z lat 2003 – 2008. Utwory zostałytak wyselekcjonowane by przedstawiać jak najszerszy przekrójtematów poruszanych w mojej twórczości. Znalazły się tamwiersze czerpiące inspirację ze zwykłych codziennych, życiowychsytuacji, będące reminiscencją snów, myśli, marzeń, jak i teżutwory zajmujące miejsce szczególne w moim sercu – wierszepoświęcone górą.

Lata z których wiersze zostały wybrane nie są też przypadkowe,lecz są jest świadomym zabiegiem. Wybór ten dzieli bowiem mojątwórczość na dwa okresy, z małą częścią wspólną pomiędzynimi. Okresy te zamykając się w latach 2003 – 2008 i kolejny 2009do dziś… czemu akurat tak? No cóż… stali bywalcy mojejstrony, wiedzą już zapewne że życie jakie znałem, to kim byłemwcześniej, zmieniło się nagle w dwóch odsłonach dramatu –pierwszy akt nastąpił w maju 2005 roku gdy uszkodziłem kręgosłup. Drugiakt miał miejsce gdy los zadrwił okrutnie ze mnie i nie poprzestał nauszkodzonym kręgosłupie, postępujących niedowładach w nogach,bólu, oraz uszkodzonym kolanie i zaatakował tym razem w postacichoroby zdiagnozowanej w połowie 2009 roku – boreliozy. Jak łatwozauważyć pojawia się tu też „część wspólna”, są tolata pomiędzy uszkodzeniem kręgosłupa – maj 2005, a początkiemzmasowanego ataku wówczas jeszcze nie nazwanej choroby –boreliozy – który nastąpił w maju 2009…

JAK KUPIĆ – zasady sprzedaży… 
Każdy z tomików można nabyć na trzy sposoby:

Zakup bezpośredni u mnie
Zakup na platformie www.charytatywni.allegro.pl
Otrzymać oba tomiki za darmo w podziękowaniu za wsparcie w kolportacji ulotek z moim apelem o pomoc.
Szczegółowe informacje na tematposzczególnych wariantów znajdziecie Państwo poniżej.Serdecznie zapraszam do zakupu…

zakup bezpośredni u mnie / cennik tomików

Pierwsząi najprostszą formą zakupu jednego, każdego z tomików osobno,lub wszystkich trzech równocześnie, w określanej przez Państwaliczbie egzemplarzy jest zakup bezpośredni u mnie. Decydując się na tąformę zakupu nie będą Państwo musieli logować się w serwisie www.charytatywni.allegro.pl, brać udziału w licytacji, tym samym czekać na jej zakończenie by dopiero się dowiedzieć czy udało się tomiki wylicytować… jestto więc forma sprzedaży kierowana do osób oczekujących szybkiejrealizacji zamówienia, oraz chcących wpłacić określoną kwotę zatomik / tomiki.