autorski tomik wierszy "Na krawędzi"
powrót do strony głównej witrynyinformacje o autorze witrynyPodziękowaniaprzejście do galeriiprzejście do działu z filmamiprzejście do działu z artykułamiprzejście do działu z moją poezjąprzejście do działu z moimi opowiadaniamiprzejście do działu z opisami szlakówporadnik górołazamini blog - aktualnie u mniesprzętrecenzje książekkonkursyBaza schronisk górskichTomik - "Na krawędzi"dział z zasobami do pobrania i linkamikontakt
 Polska / Beskid Śląski powrót do strony głównej kategorii
 Bystra Krakowska / Zajazd Pod Źródłem / Schronisko PTTK pod Klimczokiem / Przeł.Kołowrót / Stefanka schronisko / Olszówka Dolna
Trasa:
Bystra Krakowska – Zajazd Pod Źródłem (obok przystanku MZK) – Schronisko PTTK pod Klimczokiem 1040 m n.p.m. – Przełęcz Kowiorek – Rodło rzeki Białki – Przełęcz Kołowrót 770 m n.p.m. - Kołowrót 798 m n.p.m. – Przełęcz Kozia 611 m n.p.m. - Stefanka Schronisko ZHR 686 m n.p.m. (Kozia Górka) – Olszówka Park Ludowy (Cygański Las) – Przystanek MZK w Olszówce Dolnej
Szlaki:

                                                                                                                                                                            widok w kierunku gminy Bystrej, oraz szlaku prowadzącego z Bystrej na Klimczok


P
asmo:  Beskid Śląski

Cel: Klimczok / Stefanka

Dni: 1

Start: Bystra Krakowska / parking przed „Zajazdem pod Źródłem”


Meta: Olszówka Dolna / pętla autobusowa linii miejskich

Czasy przejść:
Bystra Krakowska – Zajazd Pod Źródłem (obok przystanku MZK) – Schronisko PTTK pod Klimczokiem – czas przejścia: 1 godzina 55 minut / szlaki:
Schronisko PTTK pod Klimczokiem – Przełęcz Kowiorek – Rodło rzeki Białki – Przełęcz Kołowrót – czasy przejścia: 55 minut / szlaki: 
Przełęcz Kołowrót - Kołowrót  – Stefanka Schronisko ZHR 686 m n.p.m. (Kozia Górka) – czas przejścia: 50 minut /
szlaki: 
Stefanka Schronisko ZHR 686 m n.p.m. (Kozia Górka) - Olszówka Park Ludowy (Cygański Las) – Przystanek MZK w Olszówce Dolnej – czas przejścia: 55 minut / szlaki: 

Łączne czasy przejść: 4 godzin  35 minut

Opis i charakterystyka tasy:

Widokowy szlak na Klimczok w Beskidzie Śląskim, wariantem od strony Bystrej Krakowskiej, rozpoczynający się z parkingu przed „Zajazdem Pod Źródłem”. Wycieczkę rozpoczynamy od dotarcia w rejon zajazdu. Znajduję się tam parking, oraz przystanek linii miejskiej miasta Bielska – Biała, numer 57. Ze względu na fakt iż szlak kończyć będziemy w innym, stosunkowo odległym miejscu wskazane jest skorzystanie właśnie z komunikacji miejskiej. Autobus linii 57, dojeżdżający w to miejsce, odjeżdża z przystanku autobusowego przy dworcu głównym PKS, w centrum miasta.
Tuż obok przystanku MZK przy parkingu restauracji: "Zajazd pod źródłem" Wkrótce po starcie czerwony szlak ostro wyrywa do góry, prowadząc malowniczymi polami i łąkami
Po dotarciu na parking przed zajazdem, przechodzimy na lewą stronę jezdni, kierując się na widoczny mostek nad rzeką Białka. Tuż obok mostka znajdziemy na drzewie drogowskazy. Wybieramy szlak czerwony, tutaj  uwaga! Intuicja może nam nakazać skręcić w prawo, w kierunku widocznych szczytów pasma Klimczoka, jednak szlak tuż za mostkiem, bez wyraźnego drogowskazu skręca w lewo, w dół, prowadząc wzdłuż asfaltowej drogi. Drogę tę przechodzimy, na jej prawą stronę. Tuż za mostkiem do naszego czerwonego szlaku dołącza się szlak czarny, zaczynający się w tym miejscu. Będzie on nam towarzyszył aż do kolejnego rozwidlenia szlaków. Po 20 metrach szlaki odbijają ponownie w prawo pomiędzy domy, prowadząc drogą dojazdową do posesji. W miejscu tym szlaki od razu ostro wyrwą do góry. Klucząc pomiędzy domami, po kolejnych kilkunastu metrach szlak opuszcza drogę i skręca w prawo, przechodząc w ścieżkę, wiodącą wzdłuż malowniczych łąk i pól. Szlak nadal będzie ostro piął się do góry, szybko nabierając wysokości, otwierając przed nami piękny, rozległy widok na położoną w dolinie gminę Bystra, oraz otaczające ją szczyty pasma Klimczoka, Szyndzielni i Stefanki.

W chwilę potem szlak zakręci ponownie w lewo w kierunku linii lasu. Początkowo prowadząc przez rzadkie młodniki, wkrótce wprowadzi nas w gęstszy las liściasty. Po kolejnych kilkudziesięciu metrach wyczerpującego podejścia, stopniowo szlak wypłaszaczy się, wyprowadzając nas na niewielką leśną polanę, gdzie krzyżują się szlaki: czerwony i czarny którym dotychczas podążaliśmy, z niebieskim – którym będziemy podążać dalej. Wybierając szlak niebieski, kierujemy się na Klimczok. Dotarcie do tego miejsca powinno nam zając około 35 minut.
Po pokonaniu pierwszego zalesionego odcinka szlaku, wyprowadza nas on na otwartą przestrzeń z pięknymi widokami, tutaj na Klimczok i Szyndzielnie
Kierując się za niebieskimi znakami czeka nas odcinek którego przejścia powinno nam zając około 1 godziny 40 minut, doprowadzając nas do Schroniska PTTK pod Klimczokiem. Początkowo szlak będzie prowadził łagodnie w dół, wciąż lasem mieszanym z przewaga świerka, by po chwili ponownie zacząć wspinać się w górę. Szlak na przemian prowadzić będzie polanami, to lasem. Po około 40 minutach wyprowadzi nas na krawędź wyciętego lasu, otwierając przed nami niezwykle urokliwa panoramę, która stopniowo rozszerzając się będzie nam już towarzyszyła w znacznej części dalszej drogi. Panorama obejmuję zasięgiem szczyty Klimczoka z widocznym charakterystycznym masztem nadajnika, oraz Szyndzielni, gdzie przy dobrej przejrzystości powietrza można dostrzec na jej zboczach, ukryte pomiędzy drzewami schronisko PTTK. Podążając za widokiem w prawo zobaczymy przełęcz Kołowrót, oraz szczyt Kołowrotu, dalej Koziej Górki (Stefanki). Jeśli dobrze się przyjrzymy dostrzeżemy pomiędzy drzewami ścieżkę, wiodącą z Klimczoka przez Kołowrót na Stefankę, to szlak którym będziemy wracać. W dole, zagnieżdżoną pomiędzy szczytami, zobaczymy gminę Bystra, a podążając wzrokiem nadal w prawo, panoramę miasta Bielska – Biała, oraz dalej szczyt Magurki Wilkowickiej.
Panorama na położoną w dolinie pomiędzy masywem Klimczoka a Stefanką, gminę Bystra, oraz dalej miasto Bielsko - Biała, oraz nieco po prawej szczyt Magurki Wilkowickiej
Dalsza część szlaku będzie wiodła w otwartym ternie, przecinając się wielokrotnie (ścinając długie zakręty) z drogą dojazdową do schroniska pod Klimczokiem. Jest to najładniejsza widokowo część szlaku. Po około 1 godzinie i 30 minutach od opuszczenia rozwidlenia szlaków, szlak ponownie wprowadzi nas w pas świerkowego lasu. Chwilę potem wyprowadzi na tuż przed budynkiem schroniska PTTK pod Klimczokiem (1040 m n.p.m.).
W znacznej części szlak na Klimczok prowadzi otwartymi terenami, wzdłuż, lub ją przecinając, drogi dojazdowej do schroniska PTTK pod Klimczokiem
Autor na tle szczytu Szyndzielni Po drodze mijamy odsłonięte tereny skalne, powstałe w wyniku szybko postępującej tu erozji gleby.
Z przed budynku schroniska kierujemy się na doskonale widoczne, oddalone o kilkadziesiąt metrów siodło przełęczy Kowiorek, oraz górującego ponad nim szczytu Klimczoka. Na siodle natrafimy na choinkę szlaków. Wybieramy szlak zielony, prowadzący w kierunku przełęczy Kołowrót (na drogowskazie szlak ten został opisany jak Kołowrót – Bystra). Tutaj mała uwaga, według drogowskazu odcinek szlaku na Przełęcz Kołowrót powinien nam zając nie więcej niż 30 minut. Jest to uważam wysoce zaniżony czas, nawet biorąc pod uwagę moje raczej wolne tempo marszu, jego przyjście nie jest raczej realne poniżej 50 – 60 minut.
Ostatnie metry przed widocznym już schroniskiem PTTK pod Klimczokiem Widoczna z budynku schroniska Przełęcz Kowiorek, oraz po prawej, budynek stacji transformatorowej, obok którego przebiega dalszy szlak na Przełęcz Kołowrót
Z siodła odbijamy za szlakiem w dół, w prawo, tuż obok budynku stacji transformatorowej. Szlak szybko zacznie opadać, wiodąc nas wśród zniszczonego, pełnego wiatrołomów i częściowo już wyciętego lasu, północnego stoku Klimczoka. Zaletą tego odcinka, pomimo ponurej scenerii umierającego lasu, jest widokowość, jest to ostatnie miejsce z którego możemy podziwiać tak szeroką panoramę, na gminę Bystra, miasto Bielsko – Biała, szczyt Magury, Stefanki, oraz odleglejszy Magurki Wilkowickiej. Kilka minut potem ścieżka sprowadzi nas na szutrową leśną drogę, tuż obok źródeł rzeki Białki. 
Skrzyżowanie szlaków na Przełęczy Kowiorek Przełęcz Kowiorek, oraz widoczne z niej budynek Schroniska PTTK pod Klimczokiem
Same źródła rzeki białki nie są nazbyt efektywne, szczególnie otaczająca ich niszczejąca infrastruktura ujęcia wody pitnej. Po zimie w bieżącym 2011 roku doszło w tym miejscu do obsunięcia ziemi, które całkowicie zniszczyło istniejącą tutaj wcześniej ładną kaskadę wodną. Pozostał jedynie obsypany rumoszem skalnym stok, z wypływającym z niego ciekiem wodnym.
Postępująca erozja gleby, oraz po zimowe osuwiska, zimą 2010 / 2011 zniszczyły kaskadę rodła rzeki Białki Porównanie z wyglądem kaskady źródła Białki - z przed osunięcia stoku, zdjęcie wykonane latem 2009 roku
Dalsza trasa wieść będzie szeroką, szutrową drogą, używaną również przez pracowników leśnych do zwózki drzewa. Tutaj uwaga! W rejonie tym, ze względu na bardzo zły stan lasu, trwają intensywne prace wrębowe, zdarza się często że ten fragment szlaku jest okresowo zamykany przez robotników leśnych. Przechodząc ten odcinek należy wówczas zachować wzmożona czujność i ostrożność. Szlak będzie się tutaj wpierw wznosił wprowadzając nas w Bukowy las, potem opadając, prowadząc nieustannie wzdłuż masywu szczytowego wpierw Klimczoka, potem Szyndzielni.
Północe stoki Klimczoka i Szyndzielni, mają bardzo zniszczone lasy, gdzie intensywnie prowadzi się wyręby drzewa W pobliżu, widocznego siodła, Przełęczy Kołowrót
Po około godzinie (według drogowskazu 30 minutach) wyprowadzi on nas na w pełni zalesione siodło, gdzie spotyka kilka szlaków. Znajduję się tam również choinka z drogowskazami.  Istnieje w tym miejscu również możliwość skrócenie dalszej trasy i awaryjnego zejścia, podążając nadal za znakami zielonymi, który wyprowadzi nas na końcowy przystanek linii miejskiej numer 57 w okolicy Bystrej Leśniczówka (55 minut). Jeśli natomiast decydujemy się na kontynuowanie szlaku według wymienionego na wstępie wariantu, przechodzimy na szlak żółty kierując się w prawo, w kierunku Cygańskiego Lasu (przez Kołowrót).
Autor z Małym Towarzyszem na Przełęczy Kołowrót Podejście pod szczyt Kołowrotu z przełęczy Kołowrót
Rozpoczynając dalszą drogę czeka nas krótkie podejście pod szczyt Kołowrotu 798 m n.p.m.. Odtąd będziemy poruszać się właściwie aż do końca, z wyłączeniem kilku polan, lasem mieszanym z dużą przewagą drzew liściastych, w tym buków. Szlak to będzie się wznosił to opadał, jednak nie czeka nas już żadne dłuższe i bardziej męczące podejście. Po około 20 minutach dotrzemy w rejon kolejnego zalesionego siodła, z którego czeka nas przed ostatnie już podejście na naszym szlaku. Będzie to podejście pod Kozią Przełęcz 611 m n.p.m. (inaczej przełęcz Sipa). Jest to wyraźnie wyodrębniona leśna przełęcz gdzie od naszego szlaku w prawo odchodzi zaczynający się tutaj krótki, łącznikowy szlak niebieski, prowadzący do schroniska na szczycie Stefanki (Koziej Górki) 686 m n.p.m. Można również w tym miejscu kontynuować zejście szlakiem żółtym, który doprowadzi nas na metę wycieczki - na pętle autobusową w Olszówce Dolnej, jednak omijając schronisko, lub opuścić żółty szlak i skręcić w prawo za niebieskimi znakami.  
Ostatnia przełęcz przed podejściem (widocznym na wprost) na Przełęcz Kozią (Przeł. Sipa) Przełęcz Kozia - rozwidlenie szlaków, do góry prowadzi krótki łącznikowy niebieski szlak na Stefankę
Zachęcam do tego drugiego wariantu, podejście do schroniska nie jest długie, a jego odwiedzenie może być miłym akcentem na zakończenie wycieczki. Po drodze do schroniska czeka nas jest jeszcze ładna, malownicza panorama na masyw Klimczoka, oraz Skrzycznego, prezentująca się szczególnie efektownie wieczór, podczas zachodu słońca, gdy skrywa się ono za okraszonym złotem Klimczokiem. Dotarcie z Koziej Przełęczy do schroniska powinno nam zająć nie więcej niż 20 minut. Jeśli podróżujemy z dziećmi czeka je tutaj dodatkowa atrakcja w postaci, wymyślnego toru przeszkód zbudowanego z drewnianych bali, noszącego nazwę Koziej Chaty. Tor znajduję się tuż przy budynku schroniska.
Z szczytu Stefanki (Koziej Górki) roztacza się piękny widok na Klimczok, Szyndzielnię, oraz odleglejsze Skrzyczne
Opuszczając schronisko, obieramy kierunek na Olszówkę Dolną (Cygański Las – przystanek MZK). Istnieje kilka możliwości zejścia. Pierwsza to wytyczona strzałkami ścieżka, która sprowadzi nas z powrotem do żółtego szlaku który opuściliśmy na Koziej Przełęczy, druga to zejście szlakiem zielonym, prowadzącym wzdłuż toru saneczkowego, dalej na miejskie błonia i w końcu na tą samą pętle autobusową, oraz trzecia możliwość zejście „kombinowane” ścieżka parkową która przetnie się kilka razy z wspominanym na początku szlakiem żółtym (szlak żółty ścina wszelkie zakręty i momentami ostro sprowadza w dół, jest krótszy o około 15 – 20 minut). Bez względu na to którą możliwość wybierzemy, kierujemy się na pętle autobusową w Cygańskim Lesie. Osobiście zachęcam do zejścia „kombinowanego” początkowo za strzałkami prowadzącymi ze schroniska, dalej ścieżką parkową, przecinająca się ze szlakiem żółtym. Jest to spacerowa, łatwa w orientacji, łagodna trasa, która po około 55 minutach sprowadzi nas na metę naszego szlaku. Jedynie ostatni odcinek szlaku, sprowadzający nas obok skoczni narciarskiej charakteryzuje się większym spadkiem.
Widoczne pomiędzy drzewami schronisko na Stefance (Koziej Górce) Tuż obok schroniska znajduję wymyślny plac zabawa dla dzieci w postaci drewnianej chaty, noszącej nazwę "Kozia Chata"
Końcowe metry szlaku prowadzą przez teren miejskiego parku. Ścieżka wyprowadzi nas na widoczną z daleka pętlę autobusową linii miejskich. Można stąd z łatwością znaleźć połączenie do centrum miasta, w kierunku dworca PKP (PKS).

Odcinek zejścia od Stefanki (Koziej Górki) aż po pętle autobusową szczegółowo został opisany w innym opisie szlaku – (KLIKNIJ TUTAJ) – jedyna różnica sprowadza się do kierunku trasy. Rzeczowy opis nakreśla trasę z Cygańskiego Lasu do Schroniska na Stefance.

Dostępność trasy:
Trasa łatwa, dostępna przez cały rok, choć w okresie zimowym należy się liczyć z utrudnieniami w poruszaniu, w rejonie odcinka pomiędzy Stefanką a źródłami rzeki Białki w rejonie Klimczoka. Innym utrudnieniem może być w czasie zamglenia utrzymanie poprawnej orientacji w rejonie samego masywu szczytowego Magury podczas dojścia do schroniska PTTK pod Klimczokiem od Bystrej. W rejonie tym występują duże obszary po wycinkowe, na których może występować trudność z odnalezieniem znaków. Trasa o niskich trudnościach, możliwa do pokonania również przez osoby słabiej przygotowane fizycznie, co czyni ją atrakcyjną dla turystyki rodzinnej.

Ostrzeżenia:
Szlak ogólnie łatwy, bez trudności. Jedynie w okresie zimowym należy liczyć się że na pewnych mniej uczęszczanych odcinkach (Stefanka – Przełęcz Kowiorek) może on być nie przetarty. Innym możliwym utrudnieniem jest możliwość wystąpienia trudności z ustaleniem przebiegu szlaku podczas silnych zamgleń, w rejonie szczytu Magury, ze względu na obszary po wyrębowe, oraz dużą ilość krzyżujących się ze sobą w tym rejonie dróg leśnych, dojazdowych do schroniska, oraz wykorzystywanych podczas wyrębu lasu. W miejscu tym należy zachować wzmożoną czujność.


Przydatne Linki:
Rozkład jazdy MZK Bielsko - Biała: http://www.mzkb-b.internetdsl.pl/main.htm
Schronisko PTTK Klimczok: http://www.schroniskoklimczok.com.pl/
Grupa Beskidzka GOPR: http://beskidy.gopr.pl/

Ważne telefony:
GOPR: 601-100-300

Link do pełnej galerii z tej trasyGaleria z trasy
powrót do strony głównej tras Mój kanał informacyjny RSS prawa autorskie opracowanie: S.Nikiel opis do pobrania jako PDF
strona głównao mniepodziękowaniagaleriafilmyartykułypoezjaprozaszlakiporadnik górołazau mniesprzętrecenzjeKonkursyschroniskaTwórczość wydanazasoby-linkikontakt