autorski tomik wierszy "Na krawędzi"
powrót do strony głównej witrynyinformacje o autorze witrynyPodziękowaniaprzejście do galeriiprzejście do działu z filmamiprzejście do działu z artykułamiprzejście do działu z moją poezjąprzejście do działu z moimi opowiadaniamiprzejście do działu z opisami szlakówporadnik górołazamini blog - aktualnie u mniesprzętrecenzje książekkonkursyBaza schronisk górskichTomik - "Na krawędzi"dział z zasobami do pobrania i linkamikontakt
powrót do strony głównej artukułów  konkurs fotograficzny: "Góry - moje miejsce na ziemi..."      07.07.2013
artykuł do pobrania jako PDF (spakowany w Zip-ie)
zwycięzcy konkursucel konkursuzasadydla kogoterminarzprawa autorskiejurynagrodyregulamin
UDOSTĘPNIJ KONKURS:
< plakat konkursu do pobrania > patronat medialny konkursu:
www.konkursfotograficzny.info
  regulamin i zasady konkursu...
Konkurs fotograficzny, odbywający się pod hasłem przewodnim:
„Góry – moje miejsce na ziemi...”
-   e d y c j a  I   -
Cel konkursu:
Konkurs „Góry – moje miejsce na ziemi...” jest konkursem fotograficznym, w którym biorący udział zgłaszają własne prace / zdjęcia, pozostające w zgodzie z hasłem przewodnim, tudzież ukazującymi piękno gór, oraz emocje jakie mogą one wywoływać w odczuciu osobistym. Ostateczna interpretacja hasła konkursu, pozostaje w gestii zgłaszającego do niego zdjęcia, jednak fotografie muszą nawiązywać do głównego tematu konkursowego – gór.

Zasady:

 1. By wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłaszane do konkursu zdjęcia na adres mailowy – konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl.
 2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy fotografie, związane z tematyką konkursową.
 3. Każde zdjęcie musi mieć minimum 1024px szerokości oraz 720px wysokości, przy czym ich waga nie może przekraczać 2mb dla jednego zdjęcia. Zdjęcia mogą mieć dowolny format graficzny. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2048px i pionowa 1024px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR.
 4. W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania zdjęć: tytuł zdjęcia, miejsce i datę wykonania, imię i nazwisko autora, LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej, o ile nie chcemy by były prezentowane pod naszym imieniem i nazwiskiem, mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia (z danymi jakim aparatem zostało wykonane, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt, przy czym nie jest to obowiązkowe).
 5. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, dopuszczalne są jedynie niewielkie podstawowe korekty jak: zmiana kontrastu, poprawa balansu bieli i nasycenia, oraz kadrowanie. Zdjęcia noszące cechy innych od wymienionych ingerencji będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest ostateczna.
 6. Również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
 7. Zgłaszane na konkurs prace nie mogą być równocześnie zgłoszone do innych, trwających równolegle konkursów, ani też być już na takowych nagradzane. Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz do elementów przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ustawie prawnej takiej zgody wymagającej.
 8. Zgłaszane zdjęcia nie muszą pochodzić z okresu trwania konkursu, mogą być starsze.

Do kogo adresowany jest konkurs:
 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno fotoamatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.
 2. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć każda osoba, również niepełnoletnia, jednaka w przypadku tych ostatnich konieczna będzie zgoda rodziców, na udostępnienie danych osobowych (druk zgody do pobrania <TUTAJ>). Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać pocztą na adres organizatora konkursu – Sebastian Nikiel ul. Jaracza 1/2 43-300 Bielsko-Biała, lub przesłać na mail konkursowy konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl, jako skan podpisanego dokumentu (jako załącznik do nadesłanych zdjęć).
 3. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie całej Polski, dopuszcza się jednak udział osób spoza granic kraju, jednak w przypadku zdobycia przez nich w konkursie nagród, należy liczyć się z koniecznością pokrycia części kosztów (różnicy pomiędzy kosztem wysyłki krajowej, a zagranicznej) wynikających z przesyłki nagrody poza teren polski.
Terminarz:
 1. Konkurs ma charakter trzy etapowy: zgłoszenie prac konkursowych, głosowanie i ocena prac przez jury, oraz ogłoszenie wyników i poinformowanie o nich osób nagrodzonych.
 2. Prace konkursowe można zgłaszać od 15.04.2013 do 15.06.2013 do godziny 24:00 (decyduje godzina i data wpłynięcia maila).
 3. Równoległe, podczas trwania konkursu, zgłoszone prace, spełniające wyżej wymienione wymogi techniczne, oraz nie noszące znamion zabronionej ingerencji, będą zamieszczane w galerii konkursowej, w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila z załączonymi zdjęciami, jednak organizator dołoży wszelkich starań by zdjęcia trafiały do galerii jak najszybciej.
 4. Zdjęcia zamieszczane w galerii będą zmniejszane do rozmiaru: 300px szerokości poziomej, z możliwością otwarcia w osobnym oknie jako pliku o rozmiarach maksymalnych 800px szerokości poziomej, natomiast zdjęcia w pierwotnych dużych rozmiarach służyć będą Jury do oceny prac.
 5. Po zamknięciu etapu zgłaszania prac to jest 15.06.2013 nastąpi II etap konkursu – głosowanie i obrady Jury, podczas których wyłonieni zostaną zwycięscy, oraz osoby wyróżnione. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych, jeśli nie uda się takiego wyłonić, oraz nie przyznawania wyróżnień, jeśli żadne ze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będzie przedstawiało odpowiedniego poziomu artystycznego i warsztatowego. Etap głosowania trwać będzie od 15.06.2013 do 31.06.2013.
 6. Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni zwycięscy konkursu – co będzie miało miejsce 07.07.2013.
 7. Po zakończeniu obrad i ogłoszeniu wyników osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku, oraz poproszone o podanie adresu pod który zostaną wysłane nagrody. Uwaga – jeśli osoby nagrodzone nie skontaktują się i nie podadzą rzeczowego adresu w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników – to jest 14.07.2013 nagrody będą przekazane na poczet kolejnych konkursów.

Prawa autorskie / organizator konkursu:
 1. Wyłączonym organizatorem konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi...” jest właściciel i administrator strony internetowej www.s-nikiel-mojegory.plSebastian Nikiel.
 2. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie zmienia, ani nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania ich bez zgody autora, a jedyną dopuszczalną formą prezentacji zgłoszonych prac jest ich zamieszczenia w galerii konkursowej i po konkursowej na łamach witryny.
 3. Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz do elementów przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ustawie prawnej takiej zgody wymagającej.
Głosowanie i Jury:
Jury konkursowe składa się z trzech osób – przewodniczącego i dwóch członków. Każdy z nich oceniać będzie zdjęcia wpierw w sposób niezależny od sobie wyłaniając grupę 10 najlepszych jego zdaniem zdjęć. Następnie podczas wspólnych obrad z powstałej w tej sposób grupy 30 najlepszych fotografii wybrane zostaną zdjęcia typowane do nagród.

Skład Jury:
Sebastian Nikiel Piotr Dziki Szymon Baron
witryna: www.s-nikiel-mojegory.pl witryna: www.zuziawdrodze.cba.pl witryna: www.szymek.ptt.org.pl
Sebastian Nikiel – związany z górami od najmłodszych lat życia, fotograf amator, poeta, artysta plastyk... Góry są moim źródłem siły i inspiracji, wiernym Przyjacielem, oraz nauczycielem, fotografia natomiast metodą na dzielenie się pięknem jakiego w nich doświadczam... Piotr Dziki - wokół siebie szukam ciekawych miejsc i ładnych krajobrazów które cenię najbardziej, obojętnie czy w górach czy na nizinach - moje zdjęcia, to "okienka wspomnień" z tych wszystkich miejsc...
Szymon Baron - podróżnik (odwiedził większość państw Europy), społecznik (prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Oddziału PTT w Bielsku-Białej), turysta górski zakochany w Karpatach Ukraińskich; fotografuje by utrwalić piękno i różnorodność odwiedzanych miejsc...
Nagrody:  
 n a g r o d y  g ł ó w n e:
miejsce I miejsce II miejsce III
1. Dyplom
2. Dwa egzemplarze autorskiego tomiku poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
3. Kubek termiczny firmy PROMIS pojemność 450ml
4. Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, oraz korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
5. Atlas map drogowych, miast, nartostrad, oraz pieszych szlaków górskich ALP wydawnictwa Pilot
6. Atlas kieszonkowy Tatry Polskie wydawnictwa Sygnatura
1. Dyplom
2. Dwa egzemplarze autorskiego tomiku poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
3. Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, oraz korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
4. Skarpety trekingowe firmy Hi-Tec rozmiar: 40-46
5. Mapa - Tatry wydawnictwa Galileos
6. Atlas kieszonkowy Tatry Polskie wydawnictwa Sygnatura

1. Dyplom
2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
3. Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, oraz korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
4. Etui na filtry fotograficzne (mieści trzy filtry o maksymalnej średnicy 58mm)
5. Mapa turystyczna 3D „Idziemy na Orlą Perć” wydawnictwa Sygnatura
6. Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
 w y r ó ż n i e n i a:
wyróżnienie I wyróżnienie II wyróżnienie III
1. Dyplom
2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel
3. Dwie książki: „Lustrzanki Cyfrowe – Robienie zdjęć” i „Lustrzanki Cyfrowe – Ekspozycja”
4. Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
5. przewodnik turystyczny „7 dni w Ujsołach”
1. Dyplom
2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel
3. Książka: „Lustrzanki Cyfrowe – Fotografia barwna”
4. Mapa turystyczna 3D „Idziemy na Orlą Perć” wydawnictwa Sygnatura
1. Dyplom
2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel
3. Książka: „Lustrzanki Cyfrowe – Fotografia czarno-biała”
4. Mapa turystyczna 3D „Idziemy na Orlą Perć” wydawnictwa Sygnatura
  p e ł n y  r e g u l a m i n :  
KONKURS FOTOGRAFICZNY: „Góry – moje miejsce na ziemi...” szczegółowy regulamin:

A. Cel konkursu i ogólne zasady:

 1. Celem konkursu organizowanego na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl pod hasłem: „Góry – moje miejsce na ziemi...” jest promowanie piękna gór, oraz jego osobistej interpretacji wyrażanej za pomocą fotografii.
 2. Konkurs ma charakter cykliczny i będzie się odbywał na łamach strony raz do roku, w okresie ogłaszanym wcześniej na wymienionej wyżej witrynie.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć każda osoba, również niepełnoletnia, jednaka w przypadku tych ostatnich konieczna będzie zgoda rodziców, na udostępnienie danych osobowych (druk zgody do pobrania ). Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać pocztą na adres organizatora konkursu – Sebastian Nikiel ul. Jaracza 1/2 43-300 Bielsko-Biała, lub przesłać na mail konkursowy konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl, jako skan podpisanego dokumentu (jako załącznik do nadesłanych zdjęć).
 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno fotoamatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.
 5. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie całej Polski, dopuszcza się jednak udział osób spoza granic kraju, jednak w przypadku zdobycia przez nich w konkursie nagród, należy liczyć się z koniecznością pokrycia części kosztów (różnicy pomiędzy kosztem wysyłki krajowej, a zagranicznej) wynikających z przesyłki nagrody poza teren polski.
 6. Konkurs ma charakter trzy etapowy: zgłoszenie prac konkursowych, głosowanie i ocena prac przez jury, oraz ogłoszenie wyników i poinformowanie o nich osób nagrodzonych.
 7. Wyłącznym organizatorem konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi...” jest właściciel i administrator witryny www.s-nikiel-mojegory.pl – Sebastian Nikiel.
 8. Udostępnione dane personalne wymagane by móc wziąć udział w konkursie w tym: e-mail, imię i nazwisko, oraz adres pocztowy osób nagrodzonych pod który zostaną wysłane nagrody, pozostaje do wyłącznej wiadomości administratora i w żaden sposób nie będę udostępniane osobo trzecim.
 9. Wszystkie nagrody w konkursie są ufundowane przez administratora witryny www.s-nikiel-mojegory.pl bez udziału firm trzecich.
 10. Patronem medialnym konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi...” jest portal www.konkursfotograficzny.info.
 11. Nad przebiegiem konkursu, oraz wyłonieniem zwycięzców czuwać będzie trzy osobowe jury w składzie: Sebastian Nikiel / Przewodniczący Jury / strona domowa: www.s-nikiel-mojegory.pl Piotr Dziki / Członek Jury / strona domowa: www.zuziawdrodze.cba.pl Szymon Baron / Członek Jury:  www.szymek.ptt.org.pl
B. Zasady udziału:
 1. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać maksymalnie trzy fotografie, związane z tematyką konkursową, czyli odnoszące się do piękna gór, oraz uczuć jakie piękno to wywołuje, interpretacja tych cech jest sprawą wyłącznie indywidualną.
 2. Każde zdjęcie musi mieć minimum 1024px szerokości oraz 720px wysokości, przy czym ich waga nie może przekraczać 2mb dla jednego zdjęcia.
 3. Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-maila na adres: konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl
 4. W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania zdjęć: tytuł zdjęcia, miejsce i datę wykonania, imię i nazwisko autora, LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej o ile nie chcemy by były prezentowane pod naszym imieniem i nazwiskiem, mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia (z danymi jakim aparatem zostało wykonane, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt, przy czym nie jest to obowiązkowe)
 5. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2048px i pionowa 1024px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR.
 6. Zgłaszane zdjęcia nie muszą pochodzić z okresu trwania konkursu, mogą być starsze.
 7. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, dopuszczalne są jedynie niewielkie podstawowe korekty jak: zmiana kontrastu, poprawa balansu bieli i nasycenia, oraz kadrowanie. Zdjęcia noszące cechy innych od wymienionych ingerencji będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest ostateczna.
 8. Również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
 9. Zgłaszane na konkurs prace nie mogą być równocześnie zgłoszone do innych, trwających równolegle konkursów, ani też być już na takowych nagradzane.
 10. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie zmienia, ani nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania ich bez zgody autora, a jedyną dopuszczalną formą prezentacji zgłoszonych prac jest ich zamieszczenia w galerii konkursowej i po konkursowej na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl.
 11. Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz do elementów przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ustawie prawnej takiej zgody wymagającej.
C.Terminarz i przebieg konkursu:
 1. Prace konkursowe można zgłaszać od 15.04.2013 do 15.06.2013 do godziny 24:00 (decyduje godzina i data wpłynięcia maila).
 2. Równoległe, podczas trwania konkursu, zgłoszone prace, spełniające wyżej wymienione wymogi techniczne, oraz nie noszące znamion zabronionej ingerencji, będą zamieszczane w galerii konkursowej, w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila z załączonymi zdjęciami, jednak organizator dołoży wszelkich starań by zdjęcia trafiały do galerii jak najszybciej.
 3. Po zamknięciu etapu zgłaszania prac to jest 15.06.2013 nastąpi II etap konkursu – głosowanie i obrady Jury, podczas których wyłonieni zostaną zwycięscy, oraz osoby wyróżnione. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych, jeśli nie uda się takiego wyłonić, oraz nie przyznawania wyróżnień, jeśli żadne ze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będzie przedstawiało odpowiedniego poziomu artystycznego i warsztatowego. Etap głosowania trwać będzie od 15.06.2013 do 31.06.2013.
 4. Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni zwycięscy konkursu – co będzie miało miejsce 07.07.2013.
 5. Po zakończeniu obrad i ogłoszeniu wyników osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku, oraz poproszone o podanie adresu pod który zostaną wysłane nagrody. Uwaga – jeśli osoby nagrodzone nie skontaktują się i nie podadzą rzeczowego adresu w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników – to jest 14.07.2013 nagrody będą przekazane na poczet kolejnych konkursów.
D.Nagrody i wyróżnienia:
 1. W konkursie fotograficznym „Góry – moje miejsce na ziemi...” przyznane zostaną trzy nagrody główne, oraz trzy wyróżnienia.
 2. Nagrody główne: 
 • Miejsce I – dyplom / dwa egzemplarze autorskiego tomiku poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” / kubek termiczny firmy Promis pojemność 450ml / wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, oraz korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych / atlas map drogowych, miast, nartostrad, oraz pieszych szlaków górskich ALP wydawnictwa Pilot / atlas kieszonkowy Tatry Polskie wydawnictwa Sygnatura 
 • Miejsce II – dyplom / dwa egzemplarze autorskiego tomiku poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” / wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, oraz korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych / skarpety trekingowe Hi-Tec rozmiar 40-46 / mapa - Tatry wydawnictwa Galileos / atlas kieszonkowy Tatry Polskie wydawnictwa Sygnatura 
 • Miejsce III – dyplom / autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” / wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, oraz korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych / etui na filtry fotograficzne (mieści trzy filtry o maksymalnej średnicy 58mm) / mapa turystyczna 3D „Idziemy na Orlą Perć” wydawnictwa Sygnatura / mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia
  3. Wyróżnienia:
 • Wyróżnienie I– dyplom / autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel / dwie książki: „Lustrzanki Cyfrowe – Robienie zdjęć” i „Lustrzanki Cyfrowe – Ekspozycja” / mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia / przewodnik turystyczny „7 dni w Ujsołach”  
 • Wyróżnienie II– dyplom / autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel / książka: „Lustrzanki Cyfrowe – Fotografia barwna” / mapa turystyczna 3D „Idziemy na Orlą Perć” wydawnictwa Sygnatura
 • Wyróżnienie III– dyplom / autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel / książka: „Lustrzanki Cyfrowe – Fotografia czarno-biała” / mapa turystyczna 3D „Idziemy na Orlą Perć” wydawnictwa Sygnatura
 4. Przyznane przez Jury nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz inne nagrody, a decyzja Jury o podziale nagród jest ostateczna.
E. Postanowienia końcowe regulaminu:
 1. Dopuszcza się zmiany w terminarzu trwania konkursu, w tym przedłużenie okresu zgłaszania prac konkursowych, w przypadku małej ilości zgłoszonych fotografii, jednak informacja o takich zmianach będzie publikowana z wyprzedzeniem na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl oraz jej wszystkich profilach na portalach społecznościowych (NK, Facebook, Twitter, MySpace).
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania. 3. Kwestie nie rozstrzygnięte w regulaminie regulują odpowiednie przepisy polskiego prawa kodeksu cywilnego.
* * *
regulamin opracował: Sebastian Nikiel 
<powrót do góry>
O nagrodzie przewodniej – tomiku „Na krawędzi”:
W skład nagród wchodzi mój pierwszy autorski tomik poezji „Na krawędzi”. Tomik wydany został w styczniu 2013 roku, zawiera 42 wiersze, oraz kilkanaście moich grafik. Wierzę że dobór tematyczny wierszy, ich szeroki przekrój tematyczny, sprawi iż każdy znajdzie w nim coś dla Siebie... tomik ten wspiera również moją walkę z chorobą, można go zakupić na moich aukcjach charytatywnych „Allegro” do których odwiedzenia i zakupu tomiku serdecznie zapraszam – wszystkie zebrane środki ze sprzedaży tomiku, zostaną przekazane na moje subkonto w fundacji „Słoneczko” ze wskazaniem na moje dalsze leczenie. Więcej informacji o samym tomiku znajdziecie w zakładce „Na krawędzi” (KLIKNIJ).
powrót do strony głównej artukułów artykuł do pobrania jako PDF (spakowany w Zip-ie) prawa autorskie
zwycięzcy konkursucel konkursuzasadydla kogoterminarzprawa autorskiejurynagrodyregulamin
START
O MNIE – JAK POMÓC
O MNIE
MOJA HISTORIA WALKI Z CHOROBĄ
JAK POMÓC
DATKI
ULOTKI
OFIAROWANIE 1%
BANERY DO POBRANIA
DANE FUNDACJ

ARTYKUŁY
ARTYKUŁY 2014
ARTYKUŁY 2013
ARTYKUŁY 2012
ARTYKUŁY 2011
ARTYKUŁY 2010


PROZA

RECENZJE
PODZIĘKOWANIA

U MNIE

POEZJA
POEZJA 2014
POEZJA 2013
POEZJA 2012
POEZJA 2011
POEZJA 2010

POEZJA 2009
POEZJA 2008
POEZJA 2007
POEZJA 2006
POEZJA 2005
POEZJA 2003-04

GALERIA

FILMY
PORADNIK

SPRZĘT

KONKURSY


KUP TOMIK
TOMIK NA KRAWĘDZI
TOMIK POZA KRAWĘDZIĄ
SZLAKI
BESKID ŚLĄSKI
BESKID MAŁY
BESKID ŻYWIECKI
GORCE I PIENINY
TATRY WYSOKIE PL
TATRY ZACHODNIE PL
TATRY  SŁOWACKIE
SCHRONISKA
POLSKIE BESKIDY
BIESZCZADY
GORCE I PIENINY
SUDETY
POLSKIE TATRY
SŁOWACKIE TATRY
POZOSTAŁE

LINKI - ZASOBY

KONTAKT
Copyright © 2009 - 2014 by Sebastian Nikiel  ·  kontakt: s.nikiel.mojegory@gmail.com