Na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę wybierając agencję detektywistyczną?

Na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę wybierając agencję detektywistyczną?

5 stycznia, 2019 0 By nikiel

Dobra agencja detektywistyczna to niekoniecznie ta, która najlepiej promuje się w Internecie! Sprawdzaj i bądź czujny! 

Dawno minęły już czasy, kiedy profesjonalny detektyw pracował w pojedynkę. Poszukując usługi detektywistycznej trzeba być dziś ostrożnym, aby nie zmarnować zainwestowanych w detektywa środków finansowych. Lepszym wyborem więc niż detektyw freelancer będzie solidna agencja detektywistyczna. I w tym wypadku jednak należy z uwagą przyjrzeć się firmie, gdyż łatwość prawna, z jaką może powstać w Polsce obecnie agencja detektywistyczna stoi niekiedy w sprzeczności z jakością świadczonych w niej usług. Agencja detektywistyczna, której chcemy powierzyć naszą sprawę musi zatem zostać przez nas sprawdzona. Doświadczeni detektywi podpowiadają, że dobra agencja posiada łącznie pięć charakterystycznych cech jej pracy, o które koniecznie trzeba zapytać przed podpisaniem umowy, by nie być negatywnie zaskoczonym lub – w wyniku nieprawidłowych działań detektywa – samemu popaść w konflikt z prawem. Warto bowiem uświadomić sobie, że zbierającego nieprofesjonalnie dowody detektywa nietrudno oskarżyć o naruszenie dóbr osobistych i w takiej sytuacji do odpowiedzialności cywilnej może zostać pociągnięty także zleceniodawca, czyli my sami. Do pięciu głównych wskaźników jakości pracy profesjonalnej agencji detektywistycznej specjaliści w dziedzinie usług detektywistycznych jednogłośnie zaliczają więc wskaźniki dobrych praktyk takie jak:

  •  wiarygodność agencji detektywistycznej jako firmy i zatrudnianych w niej, wszystkich detektywów
  • bezpieczeństwo cywilno-prawne świadczonych przez agencję detektywistyczną usług
  • gwarantowana dostępność dyżurnego lub prowadzącego sprawę detektywa przez całą dobę
  • wysoka jakość i wiarygodność gromadzonych dowodów w sprawie
  • jednoznaczna i jasna umowa precyzująca prawa i obowiązki, które spełniać będą detektyw, agencja detektywistyczna i zleceniodawca.

Każdy z powyższych pięciu wskaźników jakości usług trzeba omówić z agencją detektywistyczną, jeszcze zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy.

Wiarygodność agencji detektywistycznej jako firmy i zatrudnianych w niej, wszystkich detektywów

Wiarygodność to podstawowa cecha, którą spełniać musi nie tylko wybrana przez nas agencja detektywistyczna, ale i każdy, zatrudniany w niej detektyw. Wiarygodność wpływa bezpośrednio na jakość, przebieg i efekty działań w sprawie, a to najważniejsze wyznaczniki sukcesu. O wiarygodność agencji detektywistycznej świadczą nie tylko publikowane przez nią opinie klientów, które bywają niekiedy wyłącznie zabiegiem marketingowym, ale przede wszystkim fakt posiadania przez agencję i jej pracowników licencji na prowadzenie tego typu działalności i licencji potwierdzających prawo wykonywania zawodu przez każdego, zatrudnionego w agencji detektywa. Warto o to pytać wprost, gdyż obecnie w Polsce działają agencje detektywistyczne nieposiadające licencji i nie jest to dobry znak dla naszego przekonania o ich profesjonalizmie. Jeżeli właściciel agencji unika pokazania nam tego typu dokumentacji lub pytanie o nią obraca w żart, nie ma sensu ryzykować i lepiej szukać dalej wiarygodnego partnera w działaniu.

Bezpieczeństwo cywilno-prawne świadczonych przez agencję detektywistyczną usług

Drugim wskaźnikiem jakości agencji detektywistycznej jest posiadanie przez firmę aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług detektywistycznych. Ubezpieczeniem tym powinien być objęty każdy detektyw. Warto bowiem zdać sobie sprawę, że także i my, jako zleceniodawcy, możemy liczyć się z pozwem sądowym, jeśli obserwowany mąż lub firma, którą sprawdzamy uznają, że naruszamy ich interesy. Ubezpieczenie chroni nie tylko detektywa i agencję detektywistyczną, ale i klienta świadczonych usług.

Gwarantowana dostępność dyżurnego lub prowadzącego sprawę detektywa przez całą dobę 

Całodobowa dostępność detektywa dyżurnego lub prowadzącego naszą sprawę to kolejna cecha jakości pracy wybranej przez nasz agencji detektywistycznej. Może się przecież zdarzyć, że gromadzenie dowodów wymagać będzie szczególnego zaangażowania o różnych porach dni i nocy, w różnych dniach tygodnia. Agencja detektywistyczna powinna być na takie okoliczności przygotowana i nad sprawą czuwać powinien dostępny detektyw.

Wysoka jakość i wiarygodność gromadzonych dowodów w sprawie

Ustalając zasady współpracy z agencją detektywistyczną sprawdzić należy, czy otrzymamy częściowe i końcowe raporty działań podjętych w naszej sprawie oraz przekazane będą nam dowody. Unikajmy agencji, które nie stosują raportowania bieżącego i finalnego, gdyż świadczy to o ich małym zaangażowaniu.

Jednoznaczna i jasna umowa precyzująca prawa i obowiązki, które spełniać będą detektyw, agencja detektywistyczna i zleceniodawca

Zanim zgodzimy się na podjęcie jakichkolwiek działań, które oferuje agencja detektywistyczna lub polecony przez nią detektyw, sprawdźmy warunki obowiązującej wszystkie ze stron umowy. Zadbajmy zatem o jasne i jednoznaczne określenie warunków współpracy w naszej sprawie, obowiązujących detektywa, agencję detektywistyczną i nas samych, a unikniemy rozczarowań i nieprzyjemnych konsekwencji finansowych lub prawnych.