„Typy znaków i tablic na szlakach górskich i spacerowych”

„Typy znaków i tablic na szlakach górskich i spacerowych”

17 grudnia, 2018 0 By nikiel

część I
Znaki stosowane do wytyczania szlaków górskich i terenowych.

Znak początku, lub końca szlaku, stosowany w miejscu rozpoczynającym i kończącym szlak w danym kolorze, o kolorze informuje wypełnienie białego koła. Malowany zazwyczaj wraz ze znakiem podstawowym (patrz niżej) informującym o tym jakiego dotyczy koloru znaku.

Przykłady:

Opis techniczny:
Białe koło o średnicy 100mm, z mniejszym kołem o średnicy 40mm w kolorze danego szlaku.

Podstawowy typ oznakowania szlaków, wytyczający szlak w danym kolorze, o którego barwie informuje barwny pas przez środek.

Przykłady:

Opis techniczny:
Znak prostokątny o rozmiarach: 150x90mm, składający się z trzech pasów, dwóch białych zewnętrznych, oraz barwnego, w kolorze danego szlaku przez środek.

Znak kierunkowy podstawowy, wskazujący dalszy przebieg szlaku (w lewo, lub prawo) w danym kolorze.

Przykłady:

Opis techniczny:
Biała strzałka z drugą mniejsza w kolorze szlaku, zalecane wymiary: 176×140/100mm

Znak kierunkowy podstawowy, informujący o ostrym zakręcie szlaku w danym kolorze, w kierunku lewym (znaki górne), lub prawym (znaki dolne).

Przykłady:

Opis techniczny:
Znak zbudowany z trzech pasów, dwóch białych i umieszczonego pośrodku trzeciego barwnego pasa w kolorze danego szlaku, wymiary: 90/180×90/150mm, kąt załamania 90°.


Znak kierunkowy podstawowy, informujący o łagodnym zakręcie szlaku w danym kolorze, w kierunku lewym (znaki górne), lub prawym (znaki dolne).

Przykłady:

Opis techniczny:
Znak zbudowany z trzech pasów, dwóch białych i umieszczonego pośrodku trzeciego barwnego pasa w kolorze danego szlaku, wymiary: 90/180×90/150mm, kąt załamania 135°.


Znak – wykrzyknik – stosowany w miejscach wymagających wzmożonej czujności ze strony turysty, na rozwidleniach, przy słabo widocznym dalszym przebiegu szlaku. Często stosowany przed skrętem szlaku na rozwidleniu gdzie przecina się kilka ścieżek, jako ostrzeżenie, zazwyczaj nad znakiem podstawowym z kolorem danego szlaku. Znak bardzo ważny, zawsze oznaczający zmianę, lub teren trudny do nawigacji.

Przykłady:

część II
Znaki zblokowane (łączone / wspólne) stosowane do wytyczania szlaków górskich i terenowych.


Znak wspólny – łączony, występujący w miejscach gdzie na danym odcinku, tą samą ścieżką prowadzą wspólnie różne szlaki, przy czym o ich ilości informuje znak, może to być dowolna liczba kolorów, tutaj w tym przykładzie są to trzy szlaki: czerwony, niebieski, oraz żółty.

Przykłady:

Opis techniczny:
Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, z wyłączeniem jednego, białego pasa, który jest wspólnym dla sąsiedniego znaku, jego rozmiar całkowity zależny jest od ilości zgrupowanych szlaków.

Znak wspólny – łączony, występujący w miejscach gdzie prowadzące wspólnie na danym odcinku ścieżki szlaki,w tym przekładzie szlaki w kolorze czerwony, zielonym i niebieskim, zakręcają w prawo, lub lewo, pod ostrym kątem.

Opis techniczny:
Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, z wyłączeniem jednego, białego pasa, który jest wspólnym dla sąsiedniego znaku, jego rozmiar całkowity zależny jest od ilości zgrupowanych szlaków.

Znak wspólny – łączony, informujący o rozwidleniu dotychczas prowadzących wspólnie jedną trasą, dwóch szlaków.

Opis techniczny:
Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, z wyłączeniem jednego, białego pasa, który jest wspólnym dla sąsiedniego znaku.


Znak wspólny – wskazujący dalszy przebieg szlaków dotychczas prowadzących razem (tutaj w lewo szlak czerwony, prawo żółty).

Przykłady:

Opis techniczny:
Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, stosowany dla wskazania kierunku skrętu dotychczas prowadzących razem szlaków.


Znak łączony (wspólny) – dotyczący trzech prowadzących wspólnie dotychczas szlaków, wskazujący odpowiednio dla danego koloru (od góry):

 • szlak zielony / informacja iż ścieżka tego szlaku w dalszym przebiegu prowadzi nadal prostu bez zmian ścieżki i kierunku
 • szlak czerwony / zakręt w lewo
 • szlak żółty / zakręt w prawo

Opis techniczny:
Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, stosowany dla wskazania dalszego przebiegu danych szlaków (tutaj trzech).


Znaki wspólny, tutaj odpowiednio (od góry):

 • początek / koniec szlaku niebieskiego – co może oznaczać odpowiednio rozpoczęcie w tym miejscu szlaku, w takim przypadku zazwyczaj pojawi się również tablica informacyjna o celu i czasie przejścia (patrz tablice poniżej)
 • dalszy przebieg szlaku zielonego bez zmian w jego przebiegu
 • dotychczas wspólnie prowadzący szlak czerwony zakręca w lewo
 • dotychczas wspólnie prowadzący szlak żółty zakręca w prawo

Opis techniczny:
Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, stosowany dla wskazania dalszego przebiegu danych szlaków (tutaj czterech), wielkość bloku równa jest sumie łączonych znaków.


Znak wspólny – kolejny przykład, tutaj odpowiednio (od góry):

 • dalszy przebieg szlaku czerwonego bez zmian w jego przebiegu
 • dalszy przebieg szlaku niebieskiego bez zmian w jego przebiegu
 • dalszy przebieg szlaku żółtego bez zmian w jego przebiegu
 • dotychczas prowadzący z trzema powyższymi szlak zielony zakręca w prawo

Opis techniczny:
Znak zblokowany – malowany na zasadach identycznych jak pojedynczy, stosowany dla wskazania dalszego przebiegu danych szlaków (tutaj czterech), wielkość bloku równa jest sumie łączonych znaków.

Podsumowanie:
Powyższe przykłady znaków zblokowanych (wspólnych) nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych ich kombinacji, mają one za zadanie jedynie pokazać zasady łączenia i ich znaczenie, możliwe są tutaj dowolne kombinacje w zależności od sytuacji, od typu szlaku, pamiętać należy tylko o znaczeniu każdego z nich i w ten sposób je odczytywać.

Przykłady:

część III
Tablice informacyjne.


Tablica informacyjna stosowana w ważniejszych punktach topograficznych, tudzież na szczytach, punktach widokowych, polanach, czy halach. Tablica informuje o nazwie danego punktu i jego wysokości, co ułatwia nawigację.

Przykłady:

Przykłady tablic informacyjnych namalowanych zgodnie z zasadami


1.2.3.4.
1 / 2 – Tablice informacyjne nie zawsze są wykonane zgodnie z ogólnymi zasadami, często można spotkać tablice w kolorze białym ich znaczenie jest jednak dokładnie tako same jak tablic żółtych.
3 – również nasi południowi sąsiedzi stosują jako tło dla tablic informacyjnych kolor biały z czarnymi napisami
4 – na szlakach można często spotkać się punktami jak szczyty, polany, opisanymi za pomocą tablic wykonanych przez okolicznych mieszkańców, lub Gospodarzy pobliskich obiektów turystycznych.

Opis techniczny:
Zgodnie z wytycznymi tablica w kolorze żółtym z czarnymi napisami, o wymiarach: 350x150mm, przy czym zdarza się iż dochodzi do odstępstw od tych reguł i czasem spotykane są tablice o kolorze tła białym, lub pomarańczowym, w nieco innych rozmiarach, jednak wszystkie one mają za zadanie przekazanie informacji o danym szczycie / miejscu. Nazewnictwo stosowane na tablicach powinno być zgodne z przyjętym w topografii danego terenu i mapami górskimi.


Drogowskaz informacyjny dla danego kolory szlaku, czasem zblokowany z innym kolorem szlaku, o ile prowadzące do wymienionego na tablicy punktu razem. Tablica taka ma za zadanie przekazanie informacji o dalszym przebiegu szlaku, tudzież odległości pozostałej do przebycia do mety, podawanej w:

 • minutach dla trenów górskich
 • kilometrach dla terenów nizinnych / w takim przypadku dla przeliczenia czasu pozostałego do przejścia trasy należy przyjąć średni czas pokonywania 5km na godzinę, choć oczywiście jest to ostatecznie uzależnione od własnego tempa marszu

Tablice tego typu zamieszcza się w ważniejszych punktach topograficznych, na szczytach, przed schroniskami, lub w miejscach gdzie dotychczas wspólnie prowadzące razem szlaki się rozwidlają, w tym ostatnim przypadku mamy zazwyczaj do czynienia z dwoma tablicami, po jednej dla danego koloru szlaku.

Przykłady:

Odstępstwem od zasad w wyglądzie i opisie tablic kierunkowych stanowią tablice stosowane na terenie TPN,
ze względu na fakt że za znakowanie i utrzymanie szlaków
nie jest odpowiedzialne PTTK, lecz TPN.
Przykład tablicy „samoróbki” wykonanej
tymczasowo w miejsce zniszczonej oryginalnej
Zimą widoczność oznakowania szlaków i tablic może
być problematyczna, dlatego wskazane jest wówczas zachowanie wzmożonej czujności…

Opis techniczny:
Biała tablica informacyjna, o wymiarach według wytycznych: 450x150mm (w tym długość strzałki 110mm), z czarnymi napisami, oraz grotem oznaczonym kolorem danego szlaku, zwróconym w kierunku dalszego jego przebiegu. Na końcu przeciwnym do grotu powinien znaleźć się pionowy napis „PTTK” i nazwa oddziału znakującego, chyba że mamy do czynienia ze szlakiem wytyczanym nie przez PTTK, lecz inną organizację górską, jednak wówczas zasady pozostają takie same, zmianie ulega tylko informacja o podmiocie znakującym. Z tyłu tablicy powinien znajdować się numer ewidencyjny tablicy zamieszczany w centralnej kartotece szlaków PTTK.


Kolejna z tablic informacyjnych, jej stosowanie, oraz znaczenie jest dokładnie takie samo jak tablic powyższych, z tym że przekazują one szersze informacje dla danego odcinka szlaku, stosowane w sytuacjach gdy szlak prowadzi przez kilka ważniejszych punktów topograficznych, najczęściej szczytów, schronisk, węzłów szlaków.

Opis techniczny:
Biała tablica informacyjna, o wymiarach według wytycznych: 450x150mm (w tym długość strzałki 110mm), zasady oznaczania i opisu jak w powyższych tablicach.


Tablica informująca o zamknięciu danego szlaku, lub jego odcinka. Jeśli jest to zamknięcie okresowe, poniżej tablicy zamieszcza się czasem dodatkową z informacją o przyczynach i czasie zamknięcia.

Opis techniczny:
Tablica w kolorze czerwonym z czarnymi napisami, o wymiarach: 450x150mm, z nazwą oddziału PTTK który zamieścił tablicę (w prawym dolnym rogu).


„Lawinowa szachownica” na Hali Kondratowej

Tablica ostrzegawczo – informacyjna: teren zagrożony lawinami, stosowany na terenie bezpośrednio zagrożonym zejściem lawin, acz nie wyłączającym danego szlaku z użytkowania, ma za zadanie jedynie wzmóc naszą czujność. Czasem tablice tego typu posiadają na środku dodatkowy napis „LAWINY”.

Opis techniczny:
Tablica w kolorach żółto – czarnej szachownicy, o wymiarach 400x400mm.


Tablica ostrzegawcza – zakazująca wejścia na szlak, umieszczana tam gdzie występuję bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia, ze względu na wysoki stopień ryzyka zejścia lawiny. W odróżnieniu więc od powyższej wymaga bezwzględnego zawrócenia.

Opis techniczny:
Tablica w kolorach niebiesko, biało, czerwonym, z napisem: „ALARAM LAWINOWY”.


Tablica stosowana w miejscach bezpośrednio narażonych na zejście lawiny (naturalne tory lawinowe, żleby, jary, strome, nie porośnięte lasem czy kosówką stoki), ma charakter informacyjny, dalsze przejście wymaga dużego doświadczenia w poruszaniu się w terenach lawiniastych, odbywa się też na własne ryzyko, często w miejscach umieszczania takich tablic wytyczane są inne warianty – obejścia, niebezpiecznego miejsca.

Opis techniczny:
Tablica w kolorze niebieskim, z czarownym napisem STOP, oraz czarnym informującym o typie zagrożenia, w kształcie ośmiokąta (takim samym jak znak drogowy), w rozmiarze 400x400mm.

Podsumowanie:
Tablice informacyjne są ważnym bezpośrednim źródłem informacji dla turysty, o odległościach, punktach widokowych, szczytach, na których się znajdujemy i jakie takie bardzo ułatwiają poruszanie się w terenie, czasem zaś są one bardzo ważne ze względu na rodzaj przekazywanej informacji, chroniąc nasze życie i zdrowie.