Lampka Energizer Head Light

17 grudnia, 2018 0 By nikiel
Nazwa: Latarka czołówka
Model:  Headlight 3 LED
Producent: Energizer
Waga: 40g (bez baterii) / 80g (z bateriami)
Ilo¶ć diod: 3
Zasilanie: 3 x AAA (baterie 1,5 V)
Długo¶ć promienia ¶wiatła: do 40m (3 diody LED)
Czas pracy: 30h – 1 LED, około 10h – 3 LED (jeden komplet baterii)
Siła ¶wiatła: 20 lumenów
Materiały: tworzywa sztuczne
Wodoodporno¶ć: NIE
Tryby pracy: dwa / 3 diody / 1 dioda
Regulacja pasków no¶nych: TAK
Przeznaczenie:
Lekka uniwersalna latarka czołowa przeznaczona do niewymagaj±cych trekingów, w łatwym terenie, gór typu beskidzkiego. Przydatna również w pracach obozowych, biegach przełajowych, oraz innych formach aktywno¶ci.


Charakterystyka:
Przyznam się że z dużym dystansem i wahaniem dokonałem zakupu tej czołówki. Powodów było aż nadto, z po¶ród których dominuj±ce to raczej słaba reputacja producenta w tej dziedzinie, znanego przede wszystkim z produkcji baterii, akumulatorków i domowych latarek. W±tpliwo¶ci te potęgowała i cena, 28zł gdy przeciętna czołówka ¶redniej klasy renomowanego producenta kosztuje grubo powyżej 150zł…

Sytuacja jednak w jakiej się znalazłem była taka że co¶ zakupić choćby tymczasowo musiałem, a że ¶rodków na taki zakup jak zwykle było niewiele przeważyło to na korzy¶ć zakupu modelu Energizer Headlight 3 LED. Nowa czołówka musiała zast±pić mocno już wysłużon± poprzedniczkę -czołówkę firmy Termite, model – Thrid Eye (patrzy opis), która podczas zimowego wypadu na Błatni± (27.01.2012.), wieczorem w temperaturze -24 stopni, po wielu latach wiernej służby poddała się mrozowi, pękł  mechanizm regulacji konta pochylenia reflektora. W ten sposób do służby trafiła latarka Energizer…

¦wiatło:
Do samego końca spodziewaj±c się żenuj±cej kompromitacji tego modelu pod względem zasięgu ¶wiatła, zaraz więc po dotarciu do domu załadowałem do niej baterii i uruchomiłem… i od razu też musiałem też przywrócić jej dobre imię. Czołówka ¶wieci bardzo ładnym, lekko niebieskawym, skupionym ¶wiatłem o realnym zasięgu zbliżonym do podanego przez producenta – czyli 40 metrów. Oczywi¶cie wynik ten uzyskiwany jest w warunkach pracy wszystkich 3 diod LED (dla porównania wymieniony model Termite przy 5 diodach osi±gał zaledwie… 12 metrów, pamiętać tutaj jednak trzeba że model Termite Third Eye jest już mocno przestarzały st±d jego słabe wyniki, dla porównania inna moja czołówka firmy Black Diamond model Spot osi±ga 70 metrów). W trybie pracy jednej diody LED czołówki Energizer wynik ten drastycznie spada osi±gaj±c około 10 – 12 metrów, co jednak w zupełno¶ci wystarcza do prac obozowych.

Czas ¶wiecenia:
Dużo gorzej wygl±da sprawa długo¶ci czasu ¶wiecenia… na opakowaniu czołówki producent podaje czas 30 godzin, jednak jest to czas w trybie minimalnym, podczas użytkowania 1 diody LED. W trybie 3 diod jest to niecałe 10 godzin. Ostateczna długo¶ć tego czasu jest oczywi¶cie zależna od wielu czynników, w tym przede wszystkim temperatury powietrza. Wynik ten jednak w obu przypadkach jest zdecydowanie niższy od choćby ¶redniej jako¶ci produktów renomowanych producentów. Znów dla porównania model Spot Black Diamond , w trybie maksymalnym (z użyciem jednej 1W LED) osi±ga czas ¶wiecenia 100 godzin, a w trybie ekonomicznym 145 godzin, to uwidocznia jak słaby jest wynik modelu Headlight 3 LED… cechę tę należy zaliczyć do wad modelu.

Materiały:
Czołówka wykonana w cało¶ci jest z tworzyw sztucznych. Model wykonano z dbało¶ci± o szczegóły wykończenia, obudowa nie ma żadnych luzów, nic nie trzeszczy. Co ciekawe i co należy zaliczyć na plus czołówki, wyposażono j± w nietłuk±c± się obudowę reflektora, co wyraĽnie podkre¶la producent. Dobrze znosi również uderzenia gałęzi, plastyk się nie rysuje. Sam korpus czołówki jest już niestety wykonany z do¶ć twardego, sprawiaj±cego wrażenie kruchego, plastyku, co nie wróży dobrze dla jego użytkowania podczas srogich mrozów.

Sprawę pogarsza zastosowany mechanizm otwierania pokrywy pojemnika na baterię. Przy każdym jego otwarciu trudno oprzeć się wrażeniu że będzie to ostatni raz i zaraz pękn± zapadki i z±bki… samo otwieranie też nie należy do łatwych, jako że wymaga silnego podważenia, z trudem, można to wykonać monet±, nieco łatwiej nożem. W terenie, w warunkach zimowych jest to duże utrudnienie, co znacz±co wpływa na komfort użytkowania modelu.
Na kolejny natomiast plus należy zaliczyć płynna regulację konta zgięcia. Jednak zastosowane tu rozwi±zanie sugeruję że do¶ć szybko może się ono wypracować, a co za tym idzie reflektor zacznie samoczynnie opadać. W większo¶ci czołówek występuję mechanizm zębaty, blokuj±cy położenie reflektora, w czołówce Energizer Headlight zastosowano zwyczajny ¶cisk ¶rubowy, co w poł±czeniu z niskiej jako¶ci tworzywem może szybko ulec poluzowaniu.

Słab± stron± modelu jest również przycisk wł±czaj±cy ¶wiatło. Owszem jest bardzo dobrze i łatwo wyczuwalny, co znacznie poprawia komfort jego obsługi w warunkach zimowych, jednak równocze¶nie nie zadbano o blokadę wł±cznika, a jego miękki skok łatwo może doprowadzić do samoczynnego uruchomienia.
Budowa i komfort:
Czołówka posiada klasyczny system no¶ny i budowę dla tego typu lekkich czołówek, składaj±cy się z jednego regulowanego, elastycznego, paska no¶nego, oraz reflektora zintegrowanego z pojemnikiem na baterię. Korpus posiada z tyłu dodatkow± wy¶ciółkę ze sprężystej pianki, co znacznie poprawia komfort jej noszenia. Model nosi się bardzo wygodnie, a jego niska waga sprawia że pewnie trzyma się głowy.  Pod tym względem czołówka w niczym nie ustępuje drogim modelom renomowanych producentów.

Podsumowanie:
Czołówka Energizer Headlight 3 LED zaskakuję jak na tak nisk± cenę dobr± jako¶ci± wykonania, bardzo ładnym skupionym ¶wiatłem, dobrym zasięgiem, oraz przyjemnym dla oka desingiem. Odstaje natomiast pod względem zaawansowania technologicznego samych układów elektronicznych, oraz jako¶ci diod, co fatalnie przekłada się na długo¶ć ¶wiecenia. Bior±c jednak pod uwagę jej wyj±tkowo nisk± cenę, komfort noszenia, oraz zasięg ¶wiatła, staje się ona wart± rozważenia alternatyw± wobec bardzo drogich czołówek renomowanych producentów sprzętu górskiego, pamiętaj±c jednak że jej jako¶ć ogranicza jej bezpieczne użytkowanie do łatwych trekingów w warunkach gór typu beskidzkiego.